stránky Asociace waldorfských škol České republiky
Waldorfské školy
hlavní pedagogika školy semináře odkazy kontakt
roh

Zprávy

  Letní kurz waldorfské pedagogiky 2017
Vážení učitelé, rodiče a studenti,
organizační skupina Letního kurzu ve spolupráci se Základní školou a střední školou waldorfskou v Semilech si vás dovoluje pozvat na 27. Letní kurz waldorfské pedagogiky.  [... číst více]
12. 3. Autor:tp

  Studium waldorfské pedagogiky od října 2016 (proseminář a seminář)
Akademie sociálního umění Tabor v Praze ve spolupráci s několika českými waldorfskými školami otvírá od října 2016 studium waldorfské pedagogiky.
Studium je koncipováno jako tříleté a každý rok je složen z devíti víkendových seminářů a týdenního letního soustředění.  [... číst více]
13. 5. Autor:tp | Přílohy: 1

  Studium Léčebné pedagogiky
AKADEMIE WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY ve spolupráci se Sdružením pro antroposofickou medicínu a Základní a střední školou waldorfskou v Praze na Opatově
otevírá seminář podporující inkluzi LÉČEBNÁ PEDAGOGIKA
pro učitele, vychovatele, asistenty a rodiče na základních a speciálních školách  [... číst více]
12. 5. Autor: | Přílohy: 1

  Přednáška Helle Heckmann
Přednáška Helle Heckmann, dánské pedagožky a zakladatelky waldorfské školky v Kodani "Jak být připraveným pedagogem... a rodičem"  [... číst více]
1. 5. Autor: | Přílohy: 1

  Studium waldorfské pedagogiky (Proseminář a seminář)
Máte odvahu vydat se na cestu vnitřní proměny?
Chcete se stát waldorfským učitelem?  [... číst více]
31. 5. Autor:tp | Přílohy: 1

  ZÁKLADNÍ SEMINÁŘ - WALDORFSKÝ UČITEL
ZÁKLADNÍ SEMINÁŘ - WALDORFSKÝ UČITEL

Akademie waldorfské pedagogiky otevírá základní seminář pro waldorfské učitele  [... číst více]
30. 5. Autor: | Přílohy: 1

  CHARAKTERISTIKA WALDORFSKÉ ŠKOLY
Máme-li určité škole přiznat status waldorfské školy, potřebujeme charakteristiku
zásadních prvků, abychom mohli určit, zda se skutečně jedná o školu waldorfskou.
Pokud je příslušné škole status přiznán, je zapsána do světového seznamu waldorfských škol. Charakteristiky, popsané v následujícím textu, jsou formulovány otevřeně a neobsahují žádný kontrolní seznam, ale charakterizují to, co chápe Mezinárodní konference pod pojmem waldorfská škola nebo škola Rudolfa Steinera.
Toto pojetí vnímáme jako něco, co se vyvíjí, proto budou také tyto charakteristiky po nějaké době zase nahrazeny jinými, ovšem základy waldorfské pedagogiky zůstanou zachované. Tento text může sloužit jednak k reflexi vlastní situace nebo posloužit při akreditačním procesu k uznání určité školy za waldorfskou.

Celý text naleznete v příloze.  [... číst více]
18. 4. Autor:TP | Přílohy: 1

  WALDORFSKÝ SEMINÁŘ PRAHA zahajuje nový běh
Studium, vedené Dr. Ing. ETH Tomášem Zuzákem, začíná v září 2014 a končí v létě 2017.
Další informace a přihláška: http://www.waldorf.zuzak.com

Studium Waldorfského semináře Praha je uznávané Asociací waldorfských škol ČR a je akreditováno Ministerstvem školství ČR.  [... číst více]
15. 6. Autor: | Přílohy: 1

  STUDIUM WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY od září 2014
Máte odvahu vydat se na cestu vnitřní proměny?

Akademie sociálního umění Tabor v Praze a Waldorfská škola Brno ve spolupráci s Asociací waldorfských škol ČR otevírají proseminář a návazné dvouleté studium waldorfské pedagogiky.

Kontakty:
Mgr. Tomáš Petr, AWŠ ČR, lektor Akademie sociálního umění Tabor v Praze
Mgr. Tomáš Jedlička, ředitel Waldorfské školy v Brně

seminar@waldorfskapedagogika.cz
www. waldorfskapedagogika.cz  [... číst více]
15. 6. Autor: | Přílohy: 1

  Odborná kolektivní monografie z oblasti waldorfské pedagogiky - ke stažení
Zájemcům nabízíme pro studijní a vědecké potřeby ke stažení odbornou kolektivní monografii Proměny pojetí vzdělávání a školního hodnocení.

PROMĚNY POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLNÍHO HODNOCENÍ -
FILOZOFICKÁ VÝCHODISKA A PEDAGOGICKÉ SOUVISLOSTI  [... číst více]
30. 7. Autor:tp | Přílohy: 1

stránka 1 (z 2) | další >© AWŠ ČR 2008