stránky Asociace waldorfských škol České republiky
Waldorfské školy
hlavní pedagogika školy semináře odkazy kontakt waldorf 100
roh
Logo grantu ESF

GRANT ESF

Projekt Asociace Waldorfských škol České republiky pod názvem „Může se učitel stát umělcem výchovy? - Podněty waldorfské pedagogiky pro praxi každého učitele“ uspěl v roce 2009 v konkurenci ostatních žádostí v oblasti 1.3 Dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Partnerem projektu byla Akademie sociálního umění Tabor, projekt probíhal od června 2010 do května 2013.
Cílem projektu bylo nabídnout v systému seminářů, odborných konferencí, studijních publikací a pracovních materiálů pedagogům ZŠ a SŠ inovativní podněty z praxe waldorfské pedagogiky. Rozpočet projektu činil necelých 7,5 mil. Kč.

Konkrétně se v rámci projektu podařilo zrealizovat následující aktivity:
• 10 vzdělávacích modulů obsahujících pedagogické semináře akreditovaných MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Modul 1 - Základy inovativní pedagogiky
Modul 2 - Výuka 1. stupně
Modul 3 - Výuka 2. Stupně
Každý z modulů 1-3 obsahoval 9 víkendových a jedno týdenní soustředění, zaměřených na celkovou přípravu waldorfského učitele, celkově rozloženou po celou dobu tří let projektu. Tato aktivita proběhla v Příbrami.
Modul 4 – Dílna inovativního učitele
Celorepubliková čtyřdenní setkání učitelů waldorfských škol proběhla v rámci projektu třikrát, vždy v únoru, a to v Semilech, Písku a Praze.
Modul 5 – Dramatické aktivity
V Nové Vsi nad Popelkou proběhly dva běhy semináře zaměřeného na divadlo a řecký pětiboj.
Modul 6 – Aspekty speciální pedagogiky
Kurs zaměřený na waldorfský pohled na speciální pedagogiku se konal ve dvou týdenních blocích v červenci 2011 a 2012.
Modul 7 – Umění pohybu – pohyb uměním
Studium eurytmie bylo podpořeno ve formě několika víkendových a dvoutýdenního letního soustředění.
Modul 8 – Řemeslo a umění
Celkem proběhlo 12 čtyřdenních řemeslných workshopů, o jejichž organizaci se podělili organizátoři v Semilech a Příbrami.
Modul 9 – Evaluace a příprava
Pětidenní letní seminář zaměřená na přípravu učitele pro příští školní rok probíhal v Pardubicích.
Modul 10 – Výjezdní seminář
Tři týdenní běhy tohoto letního semináře byly uspořádány v podkrkonošském Fořtu.

• 3 odborné pedagogické konference
Za účasti našich i zahraničních odborníků se podařilo uskutečnit tři konference, které proběhly v Praze pod těmito názvy:
Jaký model vzdělávání a školního hodnocení budeme do budoucna preferovat?
Může být učitel tvůrcem vyučování v podmínkách dnešní školy?
Sociální a emocionální vzdělávání v současné škole
Současně byla v souvislosti s první konferencí vydána odborná kolektivní monografie Proměny pojetí vzdělávání a školního hodnocení.

• publikační činnost
V rámci publikační činnosti bylo podpořeno vydávání časopisu Člověk a výchova (12 čísel) včetně přílohy Studánka a vydání 10 publikací:

P. Selg: Duchovní jádro waldorfské školy
R.Steiner: Anthroposofie a pedagogika
E.-M. Kranich: O podstatě zvířat
R.Dunselman: Namísto já
H:Koepke: Tři stupně ve vývoji školního dítěte
A.Denjean: Výuka cizích jazyků ve waldorfské škole
F.Carlgren: Výchova ke svobodě
T.Richter: Učební plán waldorfské školy (1.-12.ročník)
E. Dühnfort: Počáteční vyučování psaní a čtení ve waldorfské pedagogice
E.Schuberth: Počáteční vyučování matematiky ve waldorfské pedagogice
Na závěr bych rád poděkoval všem, kdo se na zdárné realizace podíleli jako lektoři, tlumočníci, autoři a překladatelé publikací, organizátoři a další.

© AWŠ ČR 2008