stránky Asociace waldorfských škol České republiky
Waldorfské školy
hlavní pedagogika školy semináře odkazy kontakt waldorf 100
roh

Waldorfské školy ve světě

Společné principy a také shody ve vývojových zákonitostech vyvíjejícího se člověka, které neznají hranice kontinentů, dávají waldorfským školám všude na světě jistý společný základní ráz. Pedagogická práce však všude probíhá individálně. Aby dosáhla prožitkové sytosti a tím i účinnosti, nemůže být abstraktní, ale přímo a cíleně navazuje na konkrétní kulturní bohatství daného národa nebo dané oblasti. To waldorfským školám umožňuje, aby v nejrůznějších zemích a školských systémech přijímaly místní originální podobu.

Podíváme-li se na mapu rozšíření waldorfských škol ve světě, zjistíme, že se jim nikdy nedařilo ve společenských systémech s totalitními rysy. Byly a jsou jakýmsi indikátorem svobody ve společnosti. Tak se téměř nevyskytují v islámském světě, žádná není v Bělorusku, byly zakázány ve fašistických zemích a také v České republice mohly waldorfské školy vznikat až po pádu komunistického režimu.

Počet škol ve světě: 958 (stav květen 2007)
Evropské země 665 Mimoevropské země 293
Belgie 22 Argentina 7
Česká republika 11 Arménie 1
Dánsko 17 Austrálie 32
Estonsko 6 Brazílie 25
Finsko 25 Čile 3
Francie 10 Egypt 1
Irsko 2 Filipíny 1
Island 2 Gruzie 1
Itálie 29 Indie 3
Chorvatsko 2 Izrael 6
Lichtenštějnsko 1 Japonsko 7
Litva 4 Jihoafrická rep. 17
Lotyšsko 3 Kanada 23
Lucembursko 1 Kazachstán 1
Maďarsko 21 Keňa 2
Moldávie1 Kirgizie 1
Německo 208 Kolumbie 3
Nizozemí 94 Mexiko 5
Norsko 36 Namibie 1
Polsko 3 Nepál 1
Rakousko 15 Nový Zéland 10
Rumunsko 14 Peru 3
Rusko 17 Taiwan 1
Slovensko 1 Tanzánie 1
Slovinsko 1 Tádžikistán 1
Španělsko 4 Thajsko 1
Švédsko 42 Uruguay1
Švýcarsko 36 USA 134
Ukrajina 6
Velká Británie 31

© AWŠ ČR 2008