stránky Asociace waldorfských škol České republiky
Waldorfské školy
hlavní pedagogika školy semináře odkazy kontakt waldorf 100
roh

Vydaná a přeložená literatura k waldorfské pedagogice (výběr)

(1) PUBLIKACE, KTERÉ SI MŮŽETE OBJEDNAT PŘÍMO U NÁS (obec@iwaldorf.cz):

Při odběru jakýchkoli pěti knih poštovné neplatíte.

Steiner, Rudolf: Výchova a vyučování na základě poznání člověka.
Hluboké podněty pro pedagogickou práci s všeobecnou naukou o člověku (viz níže) a pro meditativní práci učitelů waldorfských škol. (GA 302a) AWŠ ČR 2020. Váz., 260 Kč.

Hübner, Edwin a kol.: Gawan 2.0. Vědomý vztah k médiím a waldorfská pedagogika.
Hlavní rysy waldorfské pedagogiky ve vztahu k médiím. AWŠ ČR 2020. Brož., 50 Kč.

Hübner, Edwin a kol.: Gawan 2.1. Průvodce rodičů po mediální džungli.
Praktické rady pro rodinnou výchovu ve vztahu k médiím, vycházející z principů waldorfských škol. AWŠ ČR 2020. Brož., 50 Kč.

Steiner, Rudolf: Utváření vyučování na základě poznání člověka.
Další impulsy k prohloubení pedagogické praxe waldorfské školy. (GA 302) AWŠ ČR 2018. Váz., 250 Kč.

Steiner, Rudolf: Anthroposofie a pedagogika. Články z let 1919-1924.
Velice jasné shrnutí základních východisek a klíčových rysů waldorfské školy. AWŠ ČR 2014. Brož., 75 Kč.

Selg, Peter: Duchovní jádro waldorfské školy.
Velice aktuální a obsáhlá veřejná přednáška o kořenech waldorfské pedagogiky. AWŠ ČR 2011. Brož., 75 Kč.

Steiner, R.: Všeobecná nauka o člověku jako základ pedagogiky. Opherus 2003. Váz., 200,- Kč.
Steiner, R.: Waldorfská pedagogika. Metodika a didaktika. Opherus 2003. Váz., 200,- Kč.
( rozebráno; připravujeme 2.vydání )
Steiner, R.: Waldorfská pedagogika. Seminární hodiny. Opherus 2006. Váz., 200,- Kč.
Tři základní cykly přednášek k waldorfské pedagogice. (GA 293; GA 294; GA 295)

Steiner, R.: Výchova dítěte a metodika vyučování. Baltazar 1993. Váz., 100,- Kč.
( rozebráno )

Steiner, R.: Výchova dítěte z hlediska duchovní vědy. AWŠ ČR, 2007. Brož., 50,-Kč.
Základní text k celostnímu pojetí vztahu dítěte a učitele ve waldorfské pedagogice.
( rozebráno )

Steiner, R.: Hlavní body sociální otázky. Baltazar 1993. Váz., 100,- Kč.
Širší rámec pedagogiky v hlubokém pojetí sociální trojčlennosti.

Steiner, R.: Praktický výcvik myšlení. Baltazar 1993. Brož., 30,- Kč.
Útlá knížečka praktických cvičení bdělé, pozorné vnímavosti pro každý den.

Lievegoed, Bernard C.J.: Vývojové fáze dítěte. Baltazar 1992. Brož., 90,- Kč.
Skutečně nezbytné základy vývojové psychologie pro učitele a vychovatele.

Heydebrand, Caroline von: O duševní podstatě dítěte. Baltazar 1993. Brož., 80,- Kč.
Vnímavý průvodce světem dítěte pro rodiče, vychovatele i učitele.

Schwartz, Eugene: Příručka pro přežití waldorfského učitele. AWŠ ČR, 2008. Brož., 100,-Kč.
Pedagogicky velmi podnětné dialogy z pera zkušeného amerického waldorfského učitele.
( rozebráno )

Wilhelm Schneider: Ti, kdož hledali ducha a Boží přátelé. Baltazar 1993. Brož., 50,- Kč.
Historické obrazy evropských duchovních kořenů.


V edici Studijní texty českého waldorfského semináře:

Dostal, Jan: Život s duchem jazyka
1.díl: O jazyku, řeči a mluvě všeobecně a o češtině zvlášť. Opherus 2007. Brož., 60,- Kč.
2.díl: O básních a jak je číst, prožívat a psát. Opherus 2008. Brož., 60,- Kč.
Hluboký vhled do českého jazyka se mimo jiné opírá o vynikající práce jednoho z největších znalců češtiny – Pavla Eisnera.

Dostal, J.; Steiner R.: Tvořivá řeč a cvičení výslovnosti pro rozvoj tvořivé řeči. Opherus 2003. Brož., 40,- Kč.
Touto knihou je v českém jazyce položen základní kámen k umění tvořivé řeči (v něm. originále: Sprachgestaltung).
( rozebráno )


NOVÉ KNIHY vydané v rámci grantu ESF (2010-2013):

Frans Carlgren, Arne Klingborg: Výchova ke svobodě. Pedagogika Rudolfa Steinera. Obrazy ze světového hnutí waldorfských škol.
Doplněné a aktualizované druhé české vydání tohoto jedinečného průvodce světem waldorfských škol.
( rozebráno )

Alain Denjean: Výuka cizích jazyků v praxi waldorfské školy.
Cizí jazyky nám vůbec nemusí být cizí. Celostní pojetí výuky cizích jazyků může vést člověka k životu s duchem jazyka.

Ron Dunselman: Namísto já. Omamné drogy a jejich působení na člověka
Velice obsáhlá, detailní fenomenologie působení drog na podstatu lidství a její vývoj se opírá o hluboké pojetí anthroposofické nauky o člověku.

Erika Dühnfort, Ernst-Michael Kranich: Psaní a čtení na počátku waldorfské školy. Jeho význam pro učení a vývoj dítěte.
Proč děti mohou s chutí psát? A číst s porozuměním i se zájmem, ba s nadšením?

Hermann Koepke: Tři stupně ve vývoji školního dítěte. Sedmý, devátý a dvanáctý rok života z hlediska waldorfské pedagogiky. Praktické podněty pro rodiče a pedagogy
Tři přelomová období ve vývoji dítěte ve srozumitelných pedagogických obrazech a v širokých souvislostech vývoje člověka.
( rozebráno )

Ernst-Michael Kranich: O podstatě zvířat. Úvod do goetheanistické zoologie.
Pronikavé fenomenologické pozorování zvířecí říše umožňuje dnešnímu člověku, aby ji pochopil mnohem hlouběji, než bývá obvyklé.

Tobias Richter (ed.): Vzdělávací plán pro 1. až 12. ročník waldorfské školy.
Integrální dílo, které velmi podrobně a na vysoké odborné úrovni přibližuje celostní pedagogické intence a metodicko-didaktické nástroje waldorfských škol.
( rozebráno )

Ernst Schuberth: Matematika na počátku waldorfské školy. Její výstavba a odborné základy.
Proč mohou mít děti rády matematiku? A počítat, až jim zčervenají tváře?


(2) DALŠÍ PUBLIKACE K WALDORFSKÉ PEDAGOGICE (lze objednat např. u příslušných nakladatelství)

Baur, Alfred: Léčebná síla hlásek a vliv Loga. Základy chirofonetiky. Chirofonetická asociace 2007.
Boogerd, Cornelis: Éterné tělo ve výchově malých dětí. Fabula 2009.
Brakel, Johannes F.; Grohmann, Gerbert: Sloni, vlaštovky a delfíni. Jak žijí zvířata. Fabula 2010.
Buermann, Uwe: Jak (pře)žít s médii. Fabula 2009.
Eller, Helmut: Čtyři temperamenty. Příručka pro školu i život. Fabula 2011.
Felber, Rosmarie; Reinhold, Susanne; Stückert, Andrea: Muzikoterapie. Terapie zpěvem. Fabula 2005.
Goebel, Wolfgang; Glöckler, Michaela: Hovory o dětech. Medicínsko-pedagogický rádce. WaldPress 2012.
Goethe, Johann W.: Smyslově morální účinek barev. Fabula 2004.
Hradil, Radomil (ed.): Výchova a zdraví našich dětí. Fabula 2011.
Poppelbaum, Hermann: Člověk a zvíře. Akademie sociálního umění Tabor 2004.
Pleštil, Dušan: Okem ducha. Živá příroda v přírodovědných spisech J.W.Goetheho. Oikoymenh 2006.
Ronovský, Vít: Anthroposofické pojetí světa a člověka jako základní východisko waldorfské pedagogiky. Fabula 2011.
Seiler-Hugova, Ueli: Barvy - vidět, prožívat, rozumět. WaldPress 2009.
Seiler-Hugova, Ueli: Integrální nauka o hvězdách. WaldPress 2010.
Smolková, Táňa: Dítě v úctě přijmout... Vzdělávací program waldorfské mateřské školky. Maitrea 2007.
Smolková, Táňa: Na cestě od lilie k růži. Maitrea 2009.
Soesman, Albert: Dvanáct smyslů. Brány duše. Fabula 2009.
Steiner, Rudolf: Eurytmie jako viditelný zpěv. Fabula 2012
Steiner, Rudolf: Eurytmie jak viditelná mluva. Fabula 2008
Steiner, Rudolf: Filosofie svobody. Poznání 2010.
Steiner, Rudolf: Má cesta životem. Michael 2000.
Steiner, Rudolf: Tajemství barev. Fabula 2005.
Streit, Jakob: A bylo světlo. Od stvoření světa k arše Noemově. Fabula 2010.
Streit, Jakob: Proč děti potřebují pohádky. Fabula 2003.
Woitinas, Siegfried: Indigové děti. Fabula 2004.
Zuzák, Tomáš: Hledání vztahu jako základ pedagogiky. Fabula 2004.


(3) DALŠÍ PŘEKLADY A TEXTY (obvykle dostupné v elektronické podobě):

Glöcklerová, M., Goebel, W.: Co je to waldorfská pedagogika.
Heydebrand, C.v.: Učební plán svobodných waldorfských škol.
Kolisko, E.: Obrazy o svobodné waldorfské škole.
Mackensen, M.v.: Výuka fyziky na waldorfské škole.
Mackensen, M.v.: Výuka chemie na waldorfské škole.
Steiner, R.: Poznání člověka a utváření vyučování.
Steiner, R. (Altehage, G.): K pedagogice v období střední školy.
Stockmeyer, K.: Učební plán pro waldorfské školy.
Stoeckli, T.: Pedagogika mládeže.
Wünsch, W.: Vyučování hudby na waldorfské škole.

Vznik waldorfské střední školy. Sborník z konference v St.Paul, USA 1995.
Waldorfská pedagogika a výzvy současného světa. Přepis panelové diskuse v Radiu Svobodná Evropa 16.1.1998


(4) DIPLOMOVÉ PRÁCE o waldorfské pedagogice (výběr):

Čáslavová, M.: Změna sociálního klimatu v klasických a alternativních třídách. PedF OU Ostrava 1995.
Dvořanová, D.: Vyučování geometrie na speciální waldorfské škole aneb od kreslení forem k Pythagorově větě. PedF UK Praha 2002.
Foltová, P.: Výchovné možnosti ve výuce v alternativních školách (výtvarná výchova ve waldorfské škole). PedF OU Ostrava 2002.
Hladíková D.: Vyučování matematiky na waldorfské škole. PedF UK Praha 1992.
Hvolka, B.: Waldorfská pedagogika - její utváření a situace u nás. PedF UK Praha 1994.
Kožušníková, H.: Vyučování němčiny na waldorfské škole. PedF UK Praha 2002.
Kubíková, E.: Alternativní - waldorfská škola v Příbrami. FF UK Praha 1994.
Kupková, M.: Srovnání obsahu a významu pracovního vyučování na škole waldorfského typu a tradičního typu. PedF OU Ostrava 1996.
Líbalová, M.: K problematice časového uspořádání vyučování waldorfské školy. PedF UK Praha 2002.
Macková, N.: Matematika ve waldorfské škole. PedF OU Ostrava1998.
Matějíčková, J.: Klima školy se zaměřením na waldorfskou školu. PedF MU Brno 1997.
Petrová, D.: Hodnocení žáků na waldorfské škole. FF UK Praha 2004.
Pleštil, D.: Vyučování přírodopisu na waldorfské škole. PřF UK Praha 1997.
Pytlíčková, H.: Pojetí člověka ve waldorfské pedagogice. PedF OU Ostrava 2002.
Sedláková, L.: Výuka anglického jazyka na waldorfské škole. FHS UP Pardubice 2002.
Smolka, I.: Návrh modelu české střední waldorfské školy. MÚVS ČVUT Praha 2001.
Smolková, T.: Vzdělávací program Waldorfská mateřská škola. FF UK Praha 2003.
Stoklasová, A.: Evaluace jako prostředek rozvoje školy. FF MU Brno 1997.
Svobodová, J.: Srovnání tvořivosti žáků na klasické a waldorfské škole. FF MU Brno 1999.
Škopek, K.: Svobodné waldorfské školství. VŠCHT Praha 1992.
Štverková, T.: Místo waldorfských škol v proudu transformace českého školství. PedF OU Ostrava 1997.
Vanclová, O.: Vyučování angličtiny na waldorfské škole, PedF UK Praha 2003.
Vaňková, S.: Steinerova pedagogická antropologie a škola waldorfského typu u nás (se zvláštním zřetelem na vývojové fáze dítěte) – pozorování v epochovém vyučování.Ostrava, PedF OU Ostrava1998.
Zdražil, T.: Vyučování dějepisu na waldorfské škole, FF UK Praha 1996.


(5) DŘÍVĚJŠÍ VYDÁNÍ, která již nejsou v prodeji:

Carlgren, Frans: Výchova ke svobodě. Pedagogika Rudolfa Steinera. Baltazar 1991.
Dostal, Jan: Tři kapitoly o Komenském. Ioanes 1996.
Grecmanová, H.; Urbanovská, E.: Waldorfská škola. Hanex, Olomouc 1996.
Gruneliusová, E. M.: Výchova v raném dětském věku. Baltazar 1992.
Hofrichter, Hansjörg: Waldorf - jméno a jeho příběh. Vydal BFWS pro AWŠ ČR, Stuttgart 2004.
Kranich, E.-M.: Waldorfské školy. Opherus 2000.
Kolektiv autorů: Trojnost v ročním koloběhu. Práh 1992.
Kolektiv autorů Pedagogické sekce při Goetheanu: Utváření výuky v 1. až 8. třídě waldorfské školy. Ostravská univerzita 1998.
Koepke, Hermann: Devátý rok života. Strom, Praha 1998.
Křišťan, Pavel: Parsifal. Baltazar 1993.
Lindenberg, Christoph: Rudolf Steiner. Opherus 1998.
Pol, Milan: Waldorfské školy: izolovaná alternativa nebo zajímavý podnět pro jiné školy? Masarykova Univerzita Brno 1996.
Rýdl, Karel: Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. SPN, Praha 1994.
Rýdl, K.: Reformní praxe v současných školských systémech. SPN, Praha 1990.
Steiner, Rudolf: Filosofie svobody. Baltazar 1991.
Steiner, R.: Všeobecná nauka o člověku jako základ pedagogiky. Ioanes 1996.
Steiner, R.; Altehage, G. (ed.): K vývojovým fázím prvních tří sedmiletí. Opherus 2002.
Steiner, R.: Současný duchovní život a výchova. Studium (postupně vyšlo 14 samostatných sešitů s přednáškami).
Streit, Jakob: Proč děti potřebují pohádky. Baltazar 1992.
Zuzák, Tomáš: Hledání vztahu k dítěti ve waldorfské pedagogice. PF OU, Ostrava 1998.

© AWŠ ČR 2008