stránky Asociace waldorfských škol České republiky
Waldorfské školy
hlavní pedagogika školy semináře odkazy kontakt waldorf 100
roh

článek

  Povolání: Waldorfský učitel

To, co vede člověka k tomu, aby opustil své klidné zaměstnání, a převzal úlohu třídního učitele na waldorfské škole, je nadšení pro ideály waldorfské pedagogiky. Po absolvování tříletého semináře už adept ví, že živý oheň nadšení bude muset neustále podporovat energickou sebevýchovou, pěstováním uměleckých činností, vědeckým bádáním v nejrůznějších oborech, a intenzivním zájmem, jak o celý svět, tak o nejemnější životní projevy svých žáků. V učiteli musí působit idealismus, ne však ten teoretický, ale ten prodchnutý citem a uskutečňovaný vůlí. Jen ten má schopnost probudit v dítěti síly a schopnosti k budoucí životní zdatnosti.

V první třídě uvítá učitel děti láskyplnou starostlivostí, šíří kolem sebe duševní teplo vyprávěných pohádek i příběhů. Hudba a malování je mu světem, kterým oživuje svou fantazii, dává zaznít umělecké řeči, a tím působí na ty nejvznešenější dětské schopnosti. Učitel s dětmi roste a ony od něj očekávají stále bohatší poznání přírody. Oživí v sobě praobrazy světa, aby on sám byl prosycen silou, která v každém jednotlivém žáku podněcuje vnitřní účast na probrané látce.

Blíží-li se poslední roky třídnictví dokazuje žákům, že také disponuje věcnou přesností, jasným myšlením a znalostí praktického života.
Doprovází-li děti 7 – 8 let sám zjišťuje, že se pozorovatelně mění. Usiluje-li stále s nadšením o opravdovost, a stále hlubší poznání bytosti dítěte, neztratí s dětmi vnitřní spojení ani v náročném období dospívání.

Naplnění waldorfského ideálu předpokládá, že žák je veden ve stejném duchu až k maturitě. Na nejvyšším stupni waldorfskéhé školy je učitel konfrontován s otázkou „Jak zvládáš to, že existuješ?“, „Jsi pokorným a pracovitým hledačem pravdy?“. A jen ten učitel, který je důkladným vědcem s vědomím přesahu a sociálním umělcem, může své studenty propustit, aby už samostatně prokázali svou životní zdatnost.

(Převzato ze stránek jinonické WŠ.)

18. 10. | Autor: Naďa Štuksová | čteno 9342x


© AWŠ ČR 2008